عزاداری موکب بنی عامر

گروه عکس الف،   3980726129

دسته بنی‌عامر از بصره به شهر کربلا مشرف می‌شوند و با لباس‌های سفید با نظم و شکوه خاصی در اربعین به عزاداری می‌پردازند/ایسنا

عزاداری موکب بنی عامرعزاداری موکب بنی عامرعزاداری موکب بنی عامرعزاداری موکب بنی عامرعزاداری موکب بنی عامرعزاداری موکب بنی عامرعزاداری موکب بنی عامرعزاداری موکب بنی عامرعزاداری موکب بنی عامرعزاداری موکب بنی عامرعزاداری موکب بنی عامرعزاداری موکب بنی عامرعزاداری موکب بنی عامرعزاداری موکب بنی عامرعزاداری موکب بنی عامر

آخرین عناوین