حرم حضرت زینب (س)

گروه عکس الف،   3980726083

حرم حضرت زینب (س) در جنوب دمشق در سوریه، از زیارتگاه ‎های شیعیان به شمار می ‎رود و منطقه ‎ای که حرم حضرت زینب (س) در آن قرار دارد شهرک السیده زینب گفته می ‎شود و به “زینبیه” مشهور است/ میزان

حرم حضرت زینب (س)حرم حضرت زینب (س)حرم حضرت زینب (س)حرم حضرت زینب (س)حرم حضرت زینب (س)حرم حضرت زینب (س)حرم حضرت زینب (س)حرم حضرت زینب (س)حرم حضرت زینب (س)حرم حضرت زینب (س)حرم حضرت زینب (س)حرم حضرت زینب (س)
ابر آروان

آخرین عناوین