موضع گیری عادل عبدالمهدی درباره تحولات عراق

گروه جهان الف،   3980724155

نخست وزیر این کشور به موضع گیری درباره تحولات جاری این کشور پرداخت.

 به گزارش مهر به نقل از روسیاالیوم، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اعلام کرد: باید بدانیم که ۴۰ سال جنگ و ویرانی بر اوضاع اجتماعی، سیاسی، خدماتی و اقتصادی ما تاثیرگذاشته است. همچنین اهمال و صرف پول به شکل نادرست و تعطیلی هزاران پروژه در نتیجه فساد با افزایش جمعیت را نباید نادیده گرفت.

وی افزود: نگاهها پس از آزادسازی شهرهای به سمت خدمات و بازسازی جلب شد و خواسته های برحق و مشروعی دریافت کردیم. تظاهرات شکلی از انواع بیان است که ما آنرا محترم می شماریم.

نخست وزیر عراق از کمیته تحقیق و دیگر اقدامات سخن گفت.

وی تاکید کرد: در نظام های دموکراتیک با تظاهرات به عنوان حق قانون اساسی تعامل می شود و از این رو باید نیروی ویژه برای حفظ نظم و نه ضد شورش تشکیل شود؛ نیرویی که به حق تظاهرات و حقوق بشر احترام بگذارد در کنار آن باید سلسله اقداماتی برای بهبود فضای سیاسی کشور انجام شود.