سربازان ارتش سوریه در شهر منبج‎

گروه عکس الف،   3980724140

سربازان ارتش سوریه در میان استقبال مردمی وارد شهر کردنشین منبج شدند.

سربازان ارتش سوریه در شهر منبج‎
سربازان ارتش سوریه در شهر منبج‎سربازان ارتش سوریه در شهر منبج‎سربازان ارتش سوریه در شهر منبج‎سربازان ارتش سوریه در شهر منبج‎سربازان ارتش سوریه در شهر منبج‎سربازان ارتش سوریه در شهر منبج‎سربازان ارتش سوریه در شهر منبج‎سربازان ارتش سوریه در شهر منبج‎سربازان ارتش سوریه در شهر منبج‎سربازان ارتش سوریه در شهر منبج‎سربازان ارتش سوریه در شهر منبج‎سربازان ارتش سوریه در شهر منبج‎
ابر آروان

آخرین عناوین