تزریق واکسن آنفلوآنزا به بوریس جانسون

گروه عکس الف،   3980723041

تزریق واکسن "آنفلوآنزا" به "بوریس جانسون" نخست وزیر بریتانیا در دفتر کارش