«شب سقای آب و ادب» در مجموعه پنجمین زیارت واره هنر عاشورا

بخش فرهنگی الف،   3980722056

دانشگاه شهید باهنر کرمان در مجموعه پنجمین زیارت واره هنر عاشورا، «شب سقای آب و ادب» را برگزار می کند.

«شب سقای آب و ادب» در مجموعه پنجمین زیارت واره هنر عاشورا

به گزارش الف کتاب، دانشگاه شهید باهنر کرمان در مجموعه پنجمین زیارت واره هنر عاشورا، «شب سقای آب و ادب» را برگزار می کند. این مراسم که با حضور سید مهدی شجاعی خواهد بود، امروز دوشنبه ۲۱ مهر ماه در تالار وحدت دانشگاه باهنر، بعد از نماز مغرب و عشاء برقرار خواهد شد.