تركيه چه مي‌كند؟

ميرزاسعدين داورپناه، گروه تعاملی الف،   3980720001 ۳۶ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲۳ تکراری یا غیرقابل انتشار
تركيه چه مي‌كند؟

 وقتي كه دمشق از تماميت ارضي و اخراج اشغالگران مي‌گويد، تنها به آزادسازي جولان اشاره نمي‌كند، تغيير وضعيت «اسكندرون» يك آرمان سوري است. استان اسكندرون كه در كتب درسي سوريه استان ١٥ كشور ناميده مي‌شود، از سال ١٩٣٩ رسما بخشي از قلمرو تركيه است و استان هاتاي نام دارد.

اين هم تنها اختلاف مزمن ميان تركيه و سوريه نيست. دهه‌ها پيشتر، بحث بر حق آب فرات جريان داشت و دمشق حتي در مقطعي با ابزار پناه دادن به پ ك ك، چانه زني‌هاي خود را پيش مي‌برد. در سال ١٩٩٨، وقتي كه آنكارا به قدرتنمايي نظامي عليه سوريه متوسل شد، قاهره و تهران پا درمياني كردند و «توافق آدانا» حاصل آمد. در نتيجه توافقنامه آدانا، سوريه از درخواست‌هاي خود نسبت به اسكندرون كوتاه آمد. همچنين دولت حافظ اسد قول داد كه به «عبدلله اوجالان» مجوز اقامت ندهد. دمشق ضمن تروريستي ناميدن پ ك ك، تعهد سپرد كه پايگاه‌هاي شورشيان را از قلمرو سوريه برچيند. پ ك ك و وابستگان آن، مسئول هزاران قتل هستند و نزد ايران و تركيه تروريستي دانسته مي‌شوند. امريكا و اتحاديه اروپا نيز چنين نظري دارند و بنابراين اين گروه تروريستي براي برقرار ماندن، هر از چندي رنگ عوض مي‌كند و با پرچمي جديد ظاهر مي‌شود.

در مقابلِ دمشق، آنكارا نيز پيرو توافق آدانا متعهد بود كه از قلمرو تركيه، اقدامي عليه دمشق صورت نگيرد، اما نقض كرد. طرفين كه قرار بود براي حفظ امنيت مرزي همكاري كنند، اكنون يكديگر را به آغاز نقض توافق آدانا متهم مي‌كنند. بحران داخلي از توان پايبندي دمشق به تعهدات كاست و از آنجا كه تركيه متهم به دخالت در نابساماني‌ها بود، حفاظت از مرز شمالي سوريه از اولويت هاي دمشق خارج شد. در نتيجه، گروه‌هاي ضد تركيه ميدان مناسبي براي سازماندهي يافتند. آنكارا در هياهوي نخستين، مخاطرات شراكت در تضعيف حاكميت دمشق را به درستي محاسبه نكرده بود و از دود آتش ستمي كه بر آن دميده بود، غافلگير شد. تدبير دمشق به سرعت تاثير خود را بر امنيت تركيه نشان داد. مصالحه و آتش بس بي معني شد و رونق بازار تروريسم در سوريه، بازار امنيت تركيه را هم به كسادي نشاند. پ ك ك تجديد قوا كرد تا جايي كه به غائله كندن خندق و اعلام خودمختاري در چند شهر جنوبي تركيه انجاميد. 

سلسله حوادث نيمه دوم سال ١٣٩٤ براي تركيه بسيار ناخوشايند بود. همزمان با بحران خندق در تركيه، ي پ گ (يكي از نهادهاي سوري و اقماري پ ك ك) طي يك ادغام، اعتباري براي خود دست و پا كرد و تحت نام «قوات سوريا الدميقراطيه» به اتحاد با ائتلاف غربي در سوريه ملحق شد. روسيه هم به جبهه سوريه لشكر كشيد و در بندر و فرودگاه نزديك به تركيه استقرار يافت. در نتيجه تشديد ناگزير فعاليت هاي نظامي تركيه، يك هواپيماي روسي ساقط شد و مسكو با آنكارا قطع رابطه كرد. چندي بعد در اسفند ماه همان سال، مسكو ناگهان اعلام كرد كه به زودي بخش بزرگ نيروهاي روسي را از سوريه خارج خواهد كرد؛ يك روز پس از اين اعلام غافلگير كننده روسيه، ائتلاف چند گروه شورشي به رهبري پ ك ك، برنامه تاسيس كردستان خودگردان در شمال سوريه و مرزهاي جنوبي تركيه را اعلام كرد. نقشه خيالبافانه اين قلمرو، شامل اسكندرون به عنوان ساحل مديترانه‌اي بود. 

به عبارتي علاوه بر دمشق، مسكو نيز در مواقع ضروري از ابزار پ ك ك عليه آنكارا استفاده مي‌كند. روسيه تاكنون تروريستي بودن پ ك ك را نپذيرفته است و در زمان اخراج اوجالان از سوريه، اولين ميزبان آپو بود. واضح است كه استفاده ابزاري دمشق و مسكو از پ ك ك، با تحريك غير مستقيم و ميدان دادن به فعاليت اين گروه تروريستي صورت مي‌گيرد. اما امريكا با پذيرش قسد (قوات سوريا الدميقراطيه) در ائتلاف ضد داعش، به طريقي ديگر دلِ دوست ناتوي خود (تركيه) را شكست.

از سوي قسد، عنوان رسمي سوريه (جمهوري "عربي" سوريه) به چالش كشيده مي‌شود. همچنين اين ماجراجويان مسلح در اتحاد با اشغالگران، پول و سلاح گرفته و توهمات خودگرداني در سر پرورانده اند، لذا هرگز دمشق به اين پرچمداران رسميت نخواهد داد. فارغ از استناد به هر اظهار و تكذيبي، نقش پرچم قسد، همه ادعاهايي را يك جا جمع دارد كه تركيه را آزار مي‌دهند؛ ادعاي مهندسي سوريه جديد، تاكيد بر حق برخورداري از رود پر رنگ فرات و مهمتر از همه نقشه اي كه شامل اسكندرون مي‌شود.

اين تنها جبهه ضد تركيه در سوريه نيست. منتقل كردن معارضين مسلح به استان ادلب در مجاورت لوا اسكندرون، اهرم فشار ديگري به دست دمشق داده است. آنكارا نيز بر اساس هماهنگي با تهران و مسكو، پايگاه هايي در ادلب دارد و دست بسته نيست. در مرز شمال غرب سوريه، تدابير دفاعي متعددي از سوي تركيه اعمال مي شود اما اردوغان آنچنان كه با تذكر سيل پناهجويان، اروپاييان را تهديد مي‌كند، اين امكان را ناديده نمي‌گيرد كه متاثر از تشديد تنش ادلب، صدها هزار پناهجوي سوري از مرز شمال غربي سوريه وارد تركيه شوند و تركيب جمعيت لوا اسكندرون را به سود سوري‌ها تغيير دهند. 

در تركيه هنوز دستگيري هاي مربوط به كودتاي نافرجام ادامه دارد اما آنكارا فرصتي يافت تا دست به كار شود و اهداف عملياتي خود را تكميل كند. سركوب پ ك ك و خارج كردن اين ابزار از دست ديگران، يك نياز فوري براي تركيه محسوب مي‌شود. زمينه چيني اسكان پناهجويان در شمال سوريه، ضمن محدود كردن ميدان عمل گروه هاي ضد تركيه، بار ميزباني از پناهجويان را هم سبك تر مي‌كند. همچنين گسترش سلطه امنيتي، پيش شرط همراهي تركيه با پاكسازي ادلب است. 

طي نا آرامي‌هاي سال‌هاي اخير در عراق، ايران منطقه امني به عمق ٤٠ كيلومتر بيرون از مرز، جهت تامين امنيت كشور در نظر گرفت و حتي به نهادهاي اقماري پ ك ك در بيرون از قلمرو ايران حمله مي‌كند. علاوه بر حقوق بين الملل، انصاف حكم مي‌كند كه نگراني هاي امنيتي تركيه را مشروع بدانيم. البته پذيرش اين حق، توجيه كننده اشغال خاك سوريه نيست. اگر مطالبه اسكندرون تضعيف مرزهاي بين المللي محسوب مي‌شود، لشكركشي تركيه به شمال سوريه نيز ناديده انگاشتن حق حاكميت دمشق است. 

مظلوم نمايي و حيله‌گري هاي پ ك ك نخواهد توانست كه اتهام كرد ستيزي عليه آنكارا را معتبر كند؛ انكار ناپذير است كه بخش قابل توجهي از مردم تركيه (حتي در ميان نظاميان) كرد تبار هستند و غالبا به كشور خود عشق مي ورزند. اما تامين امنيت مرزي و تعيين تكليف پناهجويان سوري با وجود تداوم اين دشمني هاي بي‌رحمانه، دور از ذهن به نظر مي‌رسد. لشكركشي تركيه حتي از رونق روياي بازگشت اسكندرون به سوريه نخواهد كاست بلكه انگيزه دشمني سوري ها با اشغالگران را تقويت مي‌كند. معتبرترين تعبير از راه حل را مي‌توان در موضع كنوني تهران و مسكو ديد. دعوت دو كشور سوريه و تركيه به تعهدات توافق آدانا، زمينه ساز انصراف سوريه از مطالبه اسكندرون و دست برداشتن تركيه از تضعيف حاكميت دمشق خواهد شد. همچنين دو كشور بايد كه روزي مسئوليت خود در قبال فعاليت گروه‌هاي مسلح شورشي را بپذيرند و مرز مشترك را ايمن كنند. پيشنهاد بازگشت به توافق آدانا، راه حل عاقلانه اي به نظر مي‌رسد كه اگر چه نيازمند تلاش بسيار است اما ارزش آزمودن را دارد، شايد كه آنگاه «چشمه صلح» بجوشد. 

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۱۲۷۷۶۲۰۷:۴۲:۱۸ ۱۳۹۸/۷/۲۰
از نظر غرب تکلیف قوم کرد 100 سال پیش معلوم شد: قومیتی بدون استقلال تقسیم شده بین 3 کشور.
ناشناس۱۱۲۷۹۱۳۰۹:۵۲:۳۶ ۱۳۹۸/۷/۲۰
اردوغان خود را حاکم تمام و کمال ترکیه می داند. البته فراموش کرده که همین 2 سال قبل علیه اش کودتا شد! اردوغان به آخر کارش نزدیک شده است.
ناشناس۱۱۲۷۷۷۱۰۷:۵۴:۳۴ ۱۳۹۸/۷/۲۰
کردها از قدیمی ترین اقوام ساکن در فلات ایران و خاورمیانه هستند
ناشناس۱۱۲۷۹۹۶۱۰:۴۰:۵۰ ۱۳۹۸/۷/۲۰
از این دروغ ها خیلی وقته می شنویم. جالبه در تاریخ هرچقدر به عقب برمیگردی، ایرانی همیشه کنار تورانی بوده است و عنصر سوم هم بوده که انیرانی بوده! پس توران انیران نیست! لذا از این قصه های یهودیساز برای ما نخوانید! جمع کنید ناسیونالیست بازی های بچگانه تان را
ناشناس۱۱۲۸۶۱۴۱۵:۲۶:۱۱ ۱۳۹۸/۷/۲۰
تاریخ هجوم مغول به خاورمیانه را بخوان تا ریشه ترکیه امروزی را بخوبی دریابی
س۱۱۲۹۷۱۹۱۴:۱۲:۳۲ ۱۳۹۸/۷/۲۱
هیچ ارتباطی بین مغول و ترک وجود ندارد این همه یک دروغ را تکرار نکنید باعث نمی شود تخیلات من درآوردی عده ای باستان پرست به واقعیت تبدیل شود
ناشناس۱۱۲۷۷۸۰۰۸:۰۴:۲۸ ۱۳۹۸/۷/۲۰
بسیار پرنغز و پرمحتوا و البته صریح و بدون لفافه گرچه اظهارنظر نویسنده در خصوص اسکندرون متناقض است اما در کل خوب بود. بالاخره اسکندرون حق سوریه است یا ترکیه؟ اگر اسکندرون توسط ترکیه اشغال شده پس حق سوریه است و هیچ توافقنامه ای (از جمله آدانا) نمیتواند این اشغال را مشروعیت ببخشد اما اگر اسکندرون حق ترکیه است بنابراین سوریه نباید ادعایی داشته باشد و نویسنده نباید به تایید ضمنی آن بپردازد (مثلا مقایسه کردن آن با جولان)
ناشناس۱۱۲۷۷۸۳۰۸:۰۹:۰۰ ۱۳۹۸/۷/۲۰
بیست تمام
نیما۱۱۲۷۷۸۴۰۸:۰۹:۴۷ ۱۳۹۸/۷/۲۰
چال اسکندرون رو میگی؟
ناشناس۱۱۲۷۸۳۰۰۸:۴۸:۴۰ ۱۳۹۸/۷/۲۰
مقاله منصفانه ای بود.
ناشناس۱۱۲۷۸۵۸۰۹:۱۵:۰۶ ۱۳۹۸/۷/۲۰
جالبتر اينكه دو كشور مامن داعش و طالبان يعني قطر و پاكستان از هجوم امپراتوري داعشي - عثماني حمايت كرده اند.
ناشناس۱۱۲۹۳۸۴۰۹:۰۱:۳۵ ۱۳۹۸/۷/۲۱
لعنت خدا و بندگان ب اردوغان و نیروهای مزدورش ک زنان و کودکان بیگناه رو قتل عام کرد بادیدن بچه های مظلوم ک زخمی یا فوت شدند قلبم آتیش گرفت خدایا.
نامور۱۱۲۷۸۵۹۰۹:۱۵:۴۹ ۱۳۹۸/۷/۲۰
تحلیل دقیق و بجایی است. اشتباه ترکیه پناه دادن به مخالفان دولت سوریه بود، همان اشتباهی که سوریه قبلا مرتکب شده بود.
کاربر تلگرام۱۱۲۷۹۱۱۰۹:۵۰:۱۸ ۱۳۹۸/۷/۲۰
مقاله خوبی بود ولی در باره اسکندرون کمی تناقض گویی وجود داشت.
نخود هر آش !!!۱۱۲۷۹۷۲۱۰:۲۴:۲۱ ۱۳۹۸/۷/۲۰
تركيه چه مي كند ؟!! .... تيتر !! -------------- چه عرض كنم برادر !! ... شمّ سياسي ام قوي نيست !! ... همين قدر مي دانم كه در جهان اسلام ، بين خودمان و با دست خودمان فعلاً جنگ است و دشمني و بمباران و انفجار و موشك و قتل و ... فعلاً داريم بلاد همديگر را شخم مي زنيم !! ...طالبان و القاعده و داعش و بو كو حرام و ... و همين قدر مي دانم كه حديث : " انما المؤمنون اخوه " !! را در صندوق آهني گذاشته ايم و كليدش را گم كرده ايم !! و همين قدر هم معلومه كه آن حرام لقمه -- اسرائيل را عرض مي كنم -- در اين وضعيت جهان اسلام ، شب و روز با دُمش مشغول شكستن گردو !! ...مگه غير از اينه قربونتم ؟!! ... واقعيت را قبول كن تصدقتم !!!
ناشناس۱۱۲۸۰۰۵۱۰:۴۶:۰۸ ۱۳۹۸/۷/۲۰
شما ضد ملت کورد هستید که جمعیت 50/000/000 نفری کوردها را نادیده میگیرید و جانبدارانه قلم فرسایی می کنید
ناشناس۱۱۲۸۴۴۹۱۴:۰۹:۱۲ ۱۳۹۸/۷/۲۰
زمانی که کوردها پرچم اسراییل بلند کردند و به آمریکا تکیه میکردند باید عواقب نامردی کردن آمریکایی ها پیش بینی میکردند الان اونا موندن و اردوغان
ناشناس۱۱۲۸۴۵۶۱۴:۱۳:۱۰ ۱۳۹۸/۷/۲۰
البته واضح و مبرهن است که کرد درست است نه کوووووووورد
ناشناس۱۱۲۸۵۰۶۱۴:۳۳:۳۵ ۱۳۹۸/۷/۲۰
ملت کرد؟! جمعیت 50 میلیونی؟
ناشناس۱۱۲۸۵۳۷۱۴:۴۵:۴۳ ۱۳۹۸/۷/۲۰
احیانا این آمارتون کم نیست؟! هم علمی است هم رند(گرد) و هم کاملا مستقل و بدون جانبداری! و هیچ قومیگرایی در آن وجود ندارد!
ناشناس۱۱۲۸۰۰۹۱۰:۴۷:۲۱ ۱۳۹۸/۷/۲۰
همینکه مشغول بهم دیگهه باشند خوبه.
ناشناس۱۱۲۸۰۴۶۱۱:۰۳:۴۱ ۱۳۹۸/۷/۲۰
بالاخره اسکندرون مال ترکیه است یا قسمتی از خاک سوریه ؟ازاولش مال کدوم کشور بوده ؟
ناشناس۱۱۲۸۱۲۸۱۱:۳۹:۲۵ ۱۳۹۸/۷/۲۰
ظاهرا از نظر این نویسنده منافع ترکیه بر منافع همه از جمله ایران مقدم می باشد
ناشناس۱۱۲۹۱۴۰۲۳:۴۷:۵۴ ۱۳۹۸/۷/۲۰
ظاهرا اینطوره ولی باطنا اینطور نیست انگار شرط استخدام مقاله بنویس ضدیت با ترک ها است
ناشناس۱۱۲۸۲۲۶۱۲:۲۶:۵۶ ۱۳۹۸/۷/۲۰
هر کاری میکنه در نهایت به نفع ایران و بشار اسد و به ضرر خودش و کردها است :))))
عاشق ایران۱۱۲۸۳۴۱۱۳:۱۸:۱۷ ۱۳۹۸/۷/۲۰
در ماجرای حمله ترکیه به کردها همان مثل قدیمی که میگه؛ فریب کارها همیشه طمع کارها را گول می زنند اتفاق افتاده است و آمریکای فریب کار، اردوغان طمعکار را بدجوی گول زده نتیجه برای آمریکا و ترکیه بازنده - بازنده است و این جنگ در نهایت به نفع کردها تمام میشه
ناشناس۱۱۲۸۵۰۳۱۴:۳۲:۵۵ ۱۳۹۸/۷/۲۰
کردها از فرصت جنگ داخلی در سوریه استفاده کردند و عرب ها و ترکمن ها را از خانه شان بیرون کردند تا قلمروی خودشان را داشته باشند حالا نوبت ترکیه است. ان موقع کردها بدرد ترامپ خوردند حالا اردوغان بدرد می خورد نوبت اردوغان هم می شود!
ناشناس۱۱۲۸۵۸۷۱۵:۰۸:۳۸ ۱۳۹۸/۷/۲۰
آیا جنگ قرقیسیا در راه هست؟
ناشناس۱۱۲۸۷۷۰۱۷:۴۵:۵۳ ۱۳۹۸/۷/۲۰
همینقدر می دونم که اگر تمام جهان جمع شود سوریه به وضعیت قبل از سال ۲۰۱۱برنمی گرده .. هم سوریه هم ترکیه هم ایران متضرر هستن
ناشناس۱۱۲۸۷۷۴۱۷:۴۷:۵۶ ۱۳۹۸/۷/۲۰
شما به فکر قرارداد ترکمن چای باش که چند ساله تموم شده و هنوز آذربایجان رو پس نگرفتی . اونجا رو سوریه و ترکیه خودشون میدونن به ما ربطی نداره
ناشناس۱۱۲۸۹۲۵۱۹:۵۹:۳۸ ۱۳۹۸/۷/۲۰
هیچ کس تردید ندارد ترکیه در جریان سوریه حامی سر سخت داعش بود والان با این حمله می خواهد یازده هزار جنگجوی داعشی که در دست کردهاست آزاد کند.داعش به زودی جان خواهد گرفت
حسین۱۱۲۹۰۷۷۲۲:۳۱:۳۸ ۱۳۹۸/۷/۲۰
احسنت . مقاله منصفانه ای بود. درود
ناشناس۱۱۳۲۳۷۶۱۱:۲۲:۲۹ ۱۳۹۸/۷/۲۳
یکی از معدود مقالات منصفانه در سایت های فارسی بود
یکتانتتریبون

پربحث‌های هفته

 1. یکی از بهترین برنامه های تاریخ تلویزیون در کنج شبکه ۴

 2. دفاع آیت‌الله جنتی از شرط سنی برای ریاست جمهوری/ نامزدی رئیسی قطعی شده است؟/ مخالفت روحانی با مصوبه شورای نگهبان/ آخرین اظهارنظر ظریف درباره نامزدی در انتخابات

 3. زینب سلیمانی :اگر مذاکره برای فلسطین جواب می‌داد، اکنون فلسطین آزاد شده بود

 4. آغاز یک بازی همیشگی در آستانه انتخابات؟!

 5. بازی برخی اصلاح‌طلبان به سود ایران‌ستیزان

 6. جلوی پخش مستند "گاندو" گرفته شد

 7. مصوبه جنجالی شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری

 8. باور کنید این بار «شرایط کنونی» واقعا «حساس» است !

 9. افشای جزئیات جدید از طرح ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی بدست تروریستهای آمریکا

 10. یک حقیقت تلخ تر از زهر در جهان اسلام

 11. حشره ای که هر ۱۷ سال یک‌بار از زیر زمین بیرون می‌آید

 12. نظرات برگزیده مخاطبین الف: ظریف باید پاسخگو باشد چگونه ترامپ به راحتی از برجام خارج شد/ آقای جهانگیری! چه خبر از اقتصاد و تهِ درّه؟/ اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه پاسخگو نیستند

 13. سعید محمد: ممکن است شرایط جدیدی رقم بخورد/ قالیباف در حال بررسی کاندیداتوری/ پیش‌بینی جالب صادق خرازی از تصمیم ظریف/ افزایش فعالیت‌های انتخاباتی جهانگیری

 14. حسین شریعتمداری: عصا را از زیر بغل آمریکا بکشید!

 15. ثروتمندترین کشورهای جهان کدامند؟

 16. ظریف‌: آمدنم به خیر و صلاح مُلک و ملت نیست

 17. چرایی تاکید رهبر انقلاب بر مبارزه برای همه‌پرسی در فلسطین

 18.  پشت پرده وحشی‌گری‌های اشغالگران در قدس/ نتانیاهو به سرنوشت «اولمرت» دچار می‌شود؟

 19. تل‌آویو با ۱۳۰ راکت هدف قرار گرفت

 20. کنایه بغض‌آلود مجری صداوسیما به برخی از سلبریتی‌ها

 21. نتایج یک نظرسنجی در مقیاس جهانی: آمریکا، دشمن اصلیِ دموکراسی در جهان !

 22. همتی: نرخ دلار را به ۲۰ هزار تومان رساندیم، اما امیدواریم باز کاهش یابد

 23. آرمان مردمی در خلاء متولد نمی شود !

 24. جزئیات دیدار ظریف با سیدحسن خمینی و خاتمی/ قطعا نامزد نمی‌شوم

 25. داوطلب کفن‌پوش انتخابات ریاست جمهوری

ابر آروان

آخرین عناوین