شهری ۲۵ سال خالی از سکنه

گروه ویدئو الف،   3980717140

شهر «ونسدورف» در ۵۰ کیلومتری جنوب برلین، محل استقرار ۴۰ هزار سرباز شوروی سابق بود. اینجا بزرگترین پایگاه نظامی اروپا در زمان جنگ سرد و تسخیر آلمان شرقی توسط شوروی سابق بود.

آخرین عناوین