تصویری از یک پهپاد ایرانی در مقابل رهبر انقلاب

گروه عکس الف،   3980716164

تصویری از پهپاد ایرانی در مقابل رهبرانقلاب در جریان بازدید امروز از نمایشگاه شرکتهای دانش‌بنیان و فناوری‌های برتر.