اعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعین

گروه عکس الف،   3980716090

آئین اعزام 4000 نیروی پلیس به سه استان مرزی اربعین صبح سه‌شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ با حضور سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در شهرک آزمایش برگزار شد./ خبرگزاری فارس

اعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعیناعزام پلیس راهور به سه استان مرزی اربعین
ابر آروان

آخرین عناوین