اقامت بیش از ۳۰ روز منع سفر مجدد را در پی خواهد داشت

گروه ویدئو الف،   3980715148

دبیر ستاد اربعین وزارت امورخارجه: اقامت بیشتر از 30 روز در عراق برای زائران ایرانی جریمه و منع سفر مجدد را در پی خواهد داشت. زائران اربعین حسینی که کمتر از سه ماه گذرنامه هایشان اعتبار دارد، باید نسبت به اخذ گذرنامه جدید اقدام کنند.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین