تردد روان زائران در مرز مهران

گروه اجتماعی الف،   3980714037

آخرین گزارش‌ها نشان میدهد تردد زائران در مرز مهران هم‌اکنون روان است.

به گزارش فارس هم‌اکنون در مرز مهران تردد روان زائران و ورود آسان به خاک کشور عراق جریان دارد.

مسئله‌ای که صبح امروز تردد را برای بسیاری از زائران را برای خروج از کشور مواجه کرده است؛ مشکل تائید تحصیلی و تائیدیه کارت پایان خدمت است؛ این در حالی است که بیشتر زائران عنوان می‌کنند از سال گذشته دارای کارت پایان خدمت هستند اما برای خروج از کشور با مشکل مواجه می‌شوند.

کمبود افسر شیفت برای رسیدگی به تائیدیه تحصیلی و تائیدیه کارت پایان خدمت موجب تشکیل صفوف طولانی و معطلی زائران برای خروج از کشور در مرز مهران شده است.