تشییع مرحوم جعفر کاشانی

گروه عکس الف،   3980713081

مراسم تشییع مرحوم جعفر کاشانی رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس و پیشکسوت فوتبال صبح شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد./ فارس

تشییع مرحوم جعفر کاشانیتشییع مرحوم جعفر کاشانیتشییع مرحوم جعفر کاشانیتشییع مرحوم جعفر کاشانیتشییع مرحوم جعفر کاشانیتشییع مرحوم جعفر کاشانیتشییع مرحوم جعفر کاشانیتشییع مرحوم جعفر کاشانیتشییع مرحوم جعفر کاشانیتشییع مرحوم جعفر کاشانیتشییع مرحوم جعفر کاشانیتشییع مرحوم جعفر کاشانیتشییع مرحوم جعفر کاشانیتشییع مرحوم جعفر کاشانی