آیین سنتی مذهبی قالیشویان

گروه عکس الف،   3980713064

مراسم مذهبی قالیشویان مشهد اردهال، صبح جمعه با حضور هزاران نفر از دوست‌داران اهل‌بیت (ع) که از سرتاسر ایران در کاشان حضور پیدا کرده‌اند. اولین جمعه از ماه مهر، در میان کاشانی‌ها به جمعه «جار» یا روز فراخوانی مردم به مراسم قالی‌شویی معروف است. دومین جمعه ماه، به جمعه «قالی» که امروزه به آیین سنتی مذهبی قالیشویان معروف می‌باشد. نمایش نمادین تشییع و به خاکسپاری حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر (ع) است.

آیین سنتی مذهبی قالیشویانآیین سنتی مذهبی قالیشویانآیین سنتی مذهبی قالیشویانآیین سنتی مذهبی قالیشویانآیین سنتی مذهبی قالیشویانآیین سنتی مذهبی قالیشویانآیین سنتی مذهبی قالیشویانآیین سنتی مذهبی قالیشویانآیین سنتی مذهبی قالیشویانآیین سنتی مذهبی قالیشویانآیین سنتی مذهبی قالیشویانآیین سنتی مذهبی قالیشویانآیین سنتی مذهبی قالیشویانآیین سنتی مذهبی قالیشویانآیین سنتی مذهبی قالیشویانآیین سنتی مذهبی قالیشویانآیین سنتی مذهبی قالیشویانآیین سنتی مذهبی قالیشویان

آخرین عناوین