شادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش باران

گروه عکس الف،   3980711153

بارش باران شدید در شهرستان بشاگرد موجب آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها در این شهرستان شد. ایستگاه هواشناسی شهرستان بشاگرد از ساعت 9 صبح تا 15 بعد ازظهر امروز مجموع بارندگی در شهر سردشت را 45.8 میلیمتر اعلام کرده است.

شادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش باران
شادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش بارانشادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش بارانشادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش بارانشادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش بارانشادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش بارانشادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش بارانشادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش بارانشادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش بارانشادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش بارانشادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش بارانشادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش بارانشادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش بارانشادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش بارانشادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش بارانشادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش بارانشادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش بارانشادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش بارانشادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش بارانشادی کودکان منطقه محروم بشاگرد از بارش باران
ابر آروان

آخرین عناوین