محمدی به الف خبر داد؛ گزارش کمیسیون اصل 90 دررابطه با اقدامات دستگاه برای اقتصاد مقاومتی

گروه سیاسی الف،   3980707177

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از تهیه گزارش در خصوص اقدمات دستگاهها و وزارتخانه در رابطه با اقتصاد مقاومتی و رونق تولید خبر داد.

گزارش کمیسیون اصل 90 دررابطه با اقدامات دستگاه برای اقتصاد مقاومتی

داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه گامهای خوبی در راستای اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی برداشته شد، گفت: اما برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در این زمینه فاصله زیادی داریم.

وی افزود: در کشور ظرفیت های خوبی برای تولید و خودکفایی وجود دارد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و اهداف در نظر گرفته شده برای رونق تولید یک عزم ملی، حرکت جهادی و انقلابی نیاز است و همه مسئولین باید اهتمام جدی داشته باشند.

محمدی تصریح کرد: اگر برای رونق تولید با دقت عمل شود، آثار عینی آن مثل ایجاد اشتغال، بهبود وضع معیشت مردم، کاهش بحرانهای جامعه کارگری و صاحبان سرمایه نمایان می شود.

وی تاکید کرد: کمیسیون اصل 90 مجلس برای بررسی عملکرد دستگاهها گزارشی تهیه کرده که در روزهای آینده این گزارش در صحن مجلس قرائت می شود.