تشییع شهدای گمنام در نمایشگاه بین المللی تهران

گروه عکس الف،   3980707119

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام صبح یکشنبه با حضور رضا رحمانی وزیر صمت و حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد./ مهر

تشییع شهدای گمنام در نمایشگاه بین المللی تهرانتشییع شهدای گمنام در نمایشگاه بین المللی تهرانتشییع شهدای گمنام در نمایشگاه بین المللی تهرانتشییع شهدای گمنام در نمایشگاه بین المللی تهرانتشییع شهدای گمنام در نمایشگاه بین المللی تهرانتشییع شهدای گمنام در نمایشگاه بین المللی تهرانتشییع شهدای گمنام در نمایشگاه بین المللی تهرانتشییع شهدای گمنام در نمایشگاه بین المللی تهرانتشییع شهدای گمنام در نمایشگاه بین المللی تهرانتشییع شهدای گمنام در نمایشگاه بین المللی تهرانتشییع شهدای گمنام در نمایشگاه بین المللی تهرانتشییع شهدای گمنام در نمایشگاه بین المللی تهرانتشییع شهدای گمنام در نمایشگاه بین المللی تهرانتشییع شهدای گمنام در نمایشگاه بین المللی تهرانتشییع شهدای گمنام در نمایشگاه بین المللی تهرانتشییع شهدای گمنام در نمایشگاه بین المللی تهران

آخرین عناوین