سازه آینه‌ای در ارتفاعات سوئیس

گروه عکس الف،   3980707103

یک هنرمند آمریکایی به نام داگ آیتکن سازه آینه‌ای در ارتفاعات سوئیس ساخته است که تا بهار سال ۲۰۲۱ برای عموم قابل مشاهده خواهد بود.

سازه آینه‌ای در ارتفاعات سوئیسسازه آینه‌ای در ارتفاعات سوئیسسازه آینه‌ای در ارتفاعات سوئیسسازه آینه‌ای در ارتفاعات سوئیسسازه آینه‌ای در ارتفاعات سوئیسسازه آینه‌ای در ارتفاعات سوئیسسازه آینه‌ای در ارتفاعات سوئیسسازه آینه‌ای در ارتفاعات سوئیسسازه آینه‌ای در ارتفاعات سوئیس

آخرین عناوین