مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با حضور رئیس جمهور

گروه عکس الف،   3980701051

سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با حضور ۱۴ میلیون دانش آموز در سراسر ایران اسلامی روز دوشنبه به طور رسمی با نواخته شدن زنگ مدرسه دخترانه شاهد حضرت خدیجه (س) توسط رئیس جمهور آغاز شد.

مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با حضور رئیس جمهورمراسم آغاز رسمی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با حضور رئیس جمهورمراسم آغاز رسمی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با حضور رئیس جمهورمراسم آغاز رسمی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با حضور رئیس جمهورمراسم آغاز رسمی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با حضور رئیس جمهورمراسم آغاز رسمی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با حضور رئیس جمهورمراسم آغاز رسمی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با حضور رئیس جمهورمراسم آغاز رسمی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با حضور رئیس جمهورمراسم آغاز رسمی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با حضور رئیس جمهور

آخرین عناوین