شهرآورد ۹۰ / استقلال ۰ - پرسپولیس ۱

گروه عکس الف،   3980631144

نودمین شهرآورد پایتخت بین تیم های استقلال و پرسپولیس تهران، از ساعت ۱۶ يکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ در مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزار شد/فارس

شهرآورد ۹۰ / استقلال ۰ - پرسپولیس ۱شهرآورد ۹۰ / استقلال ۰ - پرسپولیس ۱شهرآورد ۹۰ / استقلال ۰ - پرسپولیس ۱شهرآورد ۹۰ / استقلال ۰ - پرسپولیس ۱شهرآورد ۹۰ / استقلال ۰ - پرسپولیس ۱شهرآورد ۹۰ / استقلال ۰ - پرسپولیس ۱شهرآورد ۹۰ / استقلال ۰ - پرسپولیس ۱شهرآورد ۹۰ / استقلال ۰ - پرسپولیس ۱شهرآورد ۹۰ / استقلال ۰ - پرسپولیس ۱شهرآورد ۹۰ / استقلال ۰ - پرسپولیس ۱شهرآورد ۹۰ / استقلال ۰ - پرسپولیس ۱شهرآورد ۹۰ / استقلال ۰ - پرسپولیس ۱شهرآورد ۹۰ / استقلال ۰ - پرسپولیس ۱شهرآورد ۹۰ / استقلال ۰ - پرسپولیس ۱
ابر آروان

آخرین عناوین