اعتراف افسر سابق سیا به شکست سیاست‌های آمریکا در منطقه

گروه ویدئو الف،   3980631085

«مایکل پریجنت»، افسر سابق و مشاور ارشد «دیوید پترائوس» در سازمان سیا: به دلیل همین سیاست ها در عراق و افغانستان است که جامعه بین الملل به ما اعتماد ندارد.

آخرین عناوین