تظاهرات ضد دولتی مردم مصر در قاهره

گروه عکس الف،   3980630068

جمعی از مردم مصر جمعه شب با تجمع در میدان "التحریر" قاهره شعارهایی علیه "عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهوری این کشور سر دادند.