مسابقه آتش‌نشانان تهران

گروه عکس الف،   3980629079

مسابقات عملیاتی و ورزشی ویژه آتش نشانان شهر تهران عصر پنجشنبه با حضور ۸ تیم ورزشی در ضلع شرقی دریاچه خلیج فارس برگزار شد.در این دوره از مسابقات آتش نشانان در رشته های مهار آتش، حمل مصدوم، کشیدن لوله و وزنه‌های سنگین و سایر رشته‌های دیگر عملیاتی و ورزشی با هم به رقابت کردند/میزان

مسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهرانمسابقه آتش‌نشانان تهران