تصاویری از تاسیسات آرامکو قبل از حمله یمنی‌ها

گروه ویدئو الف،   3980627223

یحیی السریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در کنفرانسی مطبوعاتی برای نخستین بار تصاویر هوایی از دو مجتمع نفتی بقیق و خریص قبل از حمله به آنها منتشر کرد.

تصاویری از تاسیسات آرامکو قبل از حمله یمنی‌ها