اعلام رای کمیته انضباطی در خصوص تیم تراکتور تبریز

گروه ورزشی الف،   3980627194

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص رفع محرومیت تیم تراکتور تبریز صادر کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با اعلام کمیته انضباطی، پیرو نامه 936/296/980/ الف 261 مورخ 23 شهریورماه با توجه به درخواست تجدید نظر خواهی باشگاه تراکتور تبریز و همچنین طی رای کمیته استیناف به شماره دادنامه 51 مورخ 26 شهریور ماه، رای صادره کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نقض گردید و هیچ مورد اجرایی ندارد.