سفیر جدید سوئد در تهران رونوشت استوار نامه خود را تقدیم ظریف کرد

گروه سیاسی الف،   3980627185

ماتیاس لنتز سفیر جدید سوئد در تهران بعد از ظهر امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.

به گزارش مهر، ماتیاس لنتز سفیر جدید سوئد در تهران بعد از ظهر امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.