سرگذشت ۱۷ خودرو لوکسی که قانونی وارد شد و قاچاقی فروخته شد

گروه ویدئو الف،   3980627184

توقیف خودروهای لوکسی که با پلاک گذر موقت وارد شده و پس از تمام شدن مهلت آن‌ها، بروی ماشین‌ها پلاک تقلبی نصب شده. ۳ نفر از عاملین اصلی این تخلف دستگیر شدند.