رهبر انقلاب: جوانان عراقی توانستند بزرگترین توطئه را از بین ببرند

گروه ویدئو الف،   3980627173

رهبر انقلاب در دیدار با موکب داران عراقی: جوانان عراقی با فتوای مراجع معظم عراق توانستند بزرگترین توطئه داخلی را در عراق از بین ببرند ، توطئه داعش کوچک نبود.

ابر آروان

آخرین عناوین