برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت معلمان

گروه سیاسی الف،   3980627107

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای ارتقای کیفیت معلمان، تدابیری در نظر گرفته شده است.

برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت معلمان

به گزارش فارس، محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: در اثر تلاش‌هایی که درطی چهار دهه گذشته در آموزش و پرورش انجام شده، توسعه کمّی بسیار خوبی داشتیم و امروز چتر آموزش در سراسر کشور و حتی مناطق کم جمعیت گسترده شده و فرصت‌های آموزشی به نحو مناسب ایجاد شده است.

حاجی میرزایی اظهار داشت: امیدواریم به تدریج کیفیت مدارس به خصوص مدارس دولتی افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: امروز  زمان آن شده که به دنبال توسعه کیفی فرصت‌های آموزشی برویم. در سند تحول بنیادین، پیش‌بینی‌های بسیار خوبی در مورد ایجاد تحولاتی در برنامه‌های درسی ملی در نظر گرفته شده و اختیاراتی هم تحت عنوان «طرح بوم» به مدارس داده شده است تا در مورد تولید محتوا و برنامه آموزشی متناسب با نیازهای دانش‌آموزان تدبیر کنند.

حاجی‌میرزایی گفت: برای ارتقای کیفیت معلمان، تدابیری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای بهبود فضاهای آموزشی و ارتقای سطح دسترسی و سرانه آموزشی، اقداماتی انجام شده و ما هنوز در برخی از مناطق، با متوسط عمومی فاصله داریم اما تلاش می‌کنیم که فضای آموزشی مناسب‌تری در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی اظهار داشت: امیدواریم که به تدریج کیفیت آموزش در مدارس به ویژه مدارس دولتی ارتقا پیدا کند.