مراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژاد

گروه عکس الف،   3980627048

مراسم وداع با پیکر شهید حسین علیقلی نژاد، عصرسه‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ در معراج الشهدا برگزار شد. در این مراسم مادر شهید علیقلی نژاد پس از ۳۵ سال یک بار دیگر پیکر فرزند شهیدش را در آغوش گرفت.

مراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژادمراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژادمراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژادمراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژادمراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژادمراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژادمراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژادمراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژادمراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژادمراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژادمراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژادمراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژادمراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژادمراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژادمراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژادمراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژادمراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژادمراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژادمراسم وداع با پیکر شهید علیقلی نژاد
ابر آروان

آخرین عناوین