نظر صالحی درباره وعده های برجامی اروپایی ها

گروه ویدئو الف،   3980625186

علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی: آیا هنوز هم منصفانه است که ایران به اجرای یکجانبه این توافق (برجام) ادامه دهد؟

نظر صالحی درباره وعده های برجامی اروپایی ها