ماجرای حذف واژه شهید از خیابان‌ها

گروه ویدئو الف،   3980625055

توضیحات شهردار تهران درباره موضوع حذف واژه ”شهید“ از تابلوهای شهری

آخرین عناوین