مراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورش

گروه عکس الف،   3980623128

مراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورش صبح شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد./ مهر

مراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورشمراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورشمراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورشمراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورشمراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورشمراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورشمراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورشمراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورشمراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورشمراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورشمراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورشمراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورشمراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورشمراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورشمراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورشمراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورش

عناوین مرتبط

آخرین عناوین