اسکی در صحرا

گروه ویدئو الف،   3980620099

فیلم اسکی بازی مارتینز، مربی و قهرمان جهان را بر روی شن‌های داغ صحرا می‌بینید.