روحانی: آمريکايی‌ها بايد بفهمند جنگ طلبی و جنگ طلبان به نفع آنها نيستند

گروه ویدئو الف،   3980620084

رئيس جمهور در جلسه امروز هيات دولت: آمريکايی ها بايد بفهمند جنگ طلبی و جنگ طلبان به نفع آنها نيستند.

آخرین عناوین