شام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلا

گروه عکس الف،   3980620013

مراسم شام غریبان شهادت امام حسین (ع) با حضور خیل عزاداران اباعبدالله الحسین علیه السلام شامگاه چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ در کربلا برگزار شد./ خبرگزاری فارس

شام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلاشام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلاشام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلاشام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلاشام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلاشام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلاشام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلاشام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلاشام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلاشام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلاشام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلاشام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلاشام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلاشام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلاشام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلاشام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلاشام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلا