رئیسی: از مهمترين معروف‌ها رونق توليد است

گروه عکس الف،   3980616050

سید ابراهیم رئیسی رئيس قوه قضائيه در گردهمایی بزرگ فعالان حوزه امر به معروف و نهی از منکر: امر به معروف فقط براي خدا باشد اگر به قول معروف براي حال گيري باشد، اسمش امر به معروف نيست. از مهمترين معروف‌ها اکنون رونق توليد و ساماندهی مصرف است.