توئیت نماینده قم در واکنش به استوری صدرالساداتی

گروه سیاسی الف،   3980616020

احمد امیرآبادی فراهانی در واکنش به استوری روحانی اینستاگرامی، طی توئیتی نوشت: «آقای صدرالساداتی به شما به قم آمدید و بعد به روستای فردو رفتید. در شهر کهک خرید کردید. بعدشم تهران رفتید. بعد هم به طرف کیاسر. پدر بزرگوار ادعا کرده بی خبر و نگرانم، به جای استوری یه تماس با ایشان می گرفتید. به خدا پناه میبریم از شر شیطان »