آیا هر فعالیت رسانه‌ای توسط کاندیداها تبلیغاتی و خلاف قانون است؟

جعفر قادری، نماینده سابق مجلس،   3980614062 ۱ نظر، ۲ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار
آیا هر فعالیت رسانه‌ای توسط کاندیداها تبلیغاتی و خلاف قانون است؟

در بند ۸سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی مقام معظم رهبری، به ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح تاکید شده است. همچنین در بند ۱۰ این سیاست‌ها، ارتقاء شایسته‌گزینی -همراه با زمینه‌سازی مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط مورد توجه قرار گرفته است.

عمل به این سیاستها ایجاب میکند تا زمینه شناخت مردم از توانمندی های کاندیداها فراهم شده و در یک فضای رقابتی، زمینه برای شایسته گزینی مردم فراهم شود. محدودیت زمان تبلیغات انتخاباتی به یک هفته و عدم امکان استفاده از رسانه های جمعی مثل صدا و سیما برای معرفی سوابق، دیدگاهها و برنامه های کاندیداها، در برخی از انتخابات مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، باعث می شود تا امکان انتخاب آگاهانه مردم فراهم نشود.

برغم همه محدودیتها، فضای مجازی برای معرفی عملکردها و دیدگاههای کاندیداها فرصتی را فراهم کرده تا نامزدها قبل از شروع زمان آزادی تبلیغات انتخاباتی، از این امکان برای ارائه عملکردها و بیان دیدگاههای خود استفاده نمایند. برغم فرصت فراهم شده، جهل مسئولین نسبت به قوانین و تفسیرهای ناشیانه آنها از یک طرف و عدم توانمندی علمی و تخصصی برخی از کاندیداها باعث شده تا نوعی مقاومت از ناحیه هواداران نامزدهای فاقد توانایی و خودسانسوری برخی نامزدهای توانمند در استفاده از این ظرفیتها بوجود آمده و امکانی برای مقایسه توانمندی های نامزدها فراهم نگردد.

بنظر می رسد که تبلیغات نامزدهای انتخاباتی که در مواد 66- 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است، برای بخشی از فعالیتهای تبلیغی که با عنوان نامزد انتخاباتی انجام شده باشد، محدودیت ایجاد کرده و برای سایر فعالیتهای تبلیغی ممنوعیتی قائل نشده است. با مراجعه به قانون می توان دریافت که هرگونه فعالیت تبلیغی که مشتمل بر ارائه عملکرد و یا بیان دیدگاه توسط نامزدها قبل از آزادی زمان تبلیغات باشد منع قانونی ندارد. تنها موردی که میتواند ممنوع باشد بیان طرحها و برنامه های نامزدها قبل از آزادی زمان تبلیغات است. برای روشن شدن تفاوت انواع فعالیتهای نامزدها نکاتی را یادآوری می نمایم:

۱- همانگونه که یک فرد دارای مسئولیت اداری و یا شاغل به عنوان نماینده، در پایان دوره مسئولیت خود چه تصمیمی بر نامزدی در انتخابات داشته باشد و یا برنامه ای برای حضور در انتخابات نداشته باشد اقدام به ارائه شفاهی و یا کتبی عملکرد خود می نماید، یک نامزد فاقد مسئولیت اداری و یا فاقد جایگاه نمایندگی نیز می تواند بصورت شفاهی و یا کتبی از عملکرد گذشته خود دفاع کند.

اگر محدودیتی برای بیان عملکردها چه شفاهی و چه کتبی در فضاهای عمومی باشد باید این محدودیت شامل همه افراد باشد و هیچ فردی نباید اجازه داشته باشد از عملکرد گذشته خود دفاع کند. اگر این نوع فعالیت ها را به عنوان یک فعالیت انتخاباتی تلقی و برای آن محدودیت قائل شویم و به استناد آن بخواهیم نامزدها را رد صلاحیت کنیم، هیچ نامزدی خصوصا نمایندگان فعلی و یا مسئولینی که ادامه مسئولیت آنها مانعی برای شرکت در انتخابات نیست، از فیلتر تایید صلاحیت هیات های اجرائی و یا شورای نگهبان عبور نخواهد کرد.

اگر چنین محدودیتی قانونی تلقی شده و اعمال گردد، نمایندگانی که در دوره نمایندگی خود و یا مسئولینی که در دوره مسئولیت خود در اماکن عمومی در مورد عملکرد گذشته مورد سوال قرار گرفته و ناچار به پاسخگویی هستند، صلاحیت آنها در انتخابات آینده نباید مورد تایید قرار گیرد. اگر بخواهیم این محدودیت را در مورد نمایندگان و نامزدهای دارای سابقه مسئولیت اعمال ننماییم و صرفا برای دیگران اعمال شود، این تبعیض با روح سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون انتخابات که فراهم کردن فضای رقابتی بین نامزدها است، سازگاری ندارد.

از این‌ها گذشته حتی اگر قائل به ممنوعیت تبلیغ عملکردهای گذشته باشیم در چه محدوده زمانی باید این ممنوعیتها اعمال گردد؟ اگر پاسخ داده شود که با شروع فرآیند انتخابات و حتی شروع ثبت نام ها این ممنوعیت اعمال گردد، این سوال پیش می آید که چگونه میتوان از توزیع عملکردهای مکتوب افراد که قبل از زمان شروع فرآیند انتخابات چاپ و بعد از شروع ممنوعیت منتشر می شود جلوگیری کرد؟

به استناد سنت رایج و عرف متداول، انتشار عملکردهای شفاهی (درقالب سخنرانی) و کتبی افراد (نه به عنوان نامزد) قبل از شروع آزادی تبلیغات منع قانونی نداشته و فعالیت تبلیغاتی غیرمجاز تلقی نمی شود. اگر تفسیری غیر از این توسط مسئولین پذیرفته شده و اعمال گردد، زمینه برای اعمال سلیقه های شخصی در تایید صلاحیت نامزدها فراهم می‌شود.

۲- با استناد به قانون، همانگونه که یک فرد قبل از آغاز فرآیند انتخابات، منعی برای بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود ندارد در فاصله شروع فعالیتهای انتخاباتی تا زمان آزادی تبلیغات هم منعی برای بیان دیدگاههای خود در فضاها و رسانه های عمومی ندارد. اگر نامزدها قبل از آزادی تبلیغات انتخاباتی برای بیان دیدگاههای خود دارای محدودیت باشند این محدودیت باید شامل نمایندگان مجلس هم بشود. اگر این محدودیت را برای نمایندگان قائل شویم آنها نیز در فاصله شروع فرآیند انتخابات تا زمان آزادی تبلیغات، نباید نظرات و دیدگاههای خود را در مورد موضوعات مختلف بیان نمایند. اگر بخواهیم در این موضوع هم برای نمایندگان مجلس استثناء قائل شویم بازهم تبعیضی بنفع آنها اعمال کرده ایم که با روح سیاستهای ابلاغی رهبری و قانون انتخابات سازگاری ندارد.

در یک جمع بندی از این دو بند میتوان گفت که بیان عملکردها و دیدگاهها در زمان مورد اشاره نه تنها با روح سیاستهای ابلاغی و قانون انتخابات مغایرتی ندارد بلکه منطبق با آن است. بیان عملکردها و دیدگاهها به رای دهندگان این امکان را می دهد تا در یک فرصت زمانی بیشتری نسبت به شناخت افراد و انتخاب افراد توانمند اقدام نمایند.

اینکه نامزدهای اصلح را بخواهیم براساس تعداد پیامکهای ارسالی تبریک و تسلیت در مناسبتهای مختلف و یا تعداد جلسات ختم و عروسی شرکت کرده و یا زشتی و زیبایی چهره در زمان آزادی تبلغات انتخاباتی بشناسیم با کدام بند سیاستهای ابلاغی و یا مواد قانون انتخابات هماهنگی دارد؟ مگر نه این است که نباید زمینه را برای افزایش هزینه های انتخاباتی و عدم تحمیل هزینه های اضافی بر کاندیداها فراهم کرد؟ آیا با ممنوع اعلام کردن بیان عملکرد ها و دیدگاهها و اجازه دادن به افراد برای ارسال پیامکهای تبریک و تسلیت میتوان در هزینه های نامزدها صرفه جوئی و به شناخت کاملی از نامزدها دست یافت؟ چرا جامعه و نامزدها باید به یک خودسانسوری ناخواسته گرفتار شده و اجازه استفاده از فضای مجازی برای ارائه عملکردها و بیان دیدگاهها را به نامزدها ندهد؟ اگر انتظار داریم که رای دهندگان در فرصت کوتاه یک هفته ای درآن فضای شلوغ و بر اساس مشاهده بنر، پوستر و عکس، نامزد اصلح را بشناسند، به خطا رفته ایم.

۳- ارائه برنامه ها توسط نامزدها در زمان خارج از آزادی فعالیتهای انتخاباتی در فضاهای عمومی ممنوع است. نامزدها باید توجه داشته باشند که فقط در زمان آزادی فعالیتهای تبلیغاتی انتخاباتی برنامه خود را ارائه داده و از آن دفاع نمایند. درست است که برنامه ها از دل دیدگاهها استخراج میشود ولی دلیلی برای انطباق صد درصد برنامه ها با دیدگاهها وجود ندارد. هر فردی اعم از نامزد و یا غیر نامزد برای بیان دیدگاههای خود در فضاهای عمومی با هیچ محدودیتی مواجه نیست ولی هیچ نامزدی نمی تواند قبل از زمان آزادی تبلیغات به ارائه برنامه های خود بپردازد.

بنظر می رسد که تفکیک بیان عملکردها و ارائه نقطه نظرات به عنوان یک فعال مدنی از بیان طرحها و برنامه ها به عنوان یک نامزد انتخاباتی میتواند تفسیر درستی از سیاستهای ابلاغی رهبری و قانون انتخابات را ارائه کند.

همانگونه که قانون منعی را برای حضور نماینده مجلس در مساجد و فضاهای عمومی و ارائه عملکردها و بیان نقطه نظرات قائل نشده و گزارش کتبی و شفاهی و صوتی و تصویری عملکردها و دیدگاههای نمایندگان بدون منع قانونی در سایتها، شبکه های مجازی و حتی شبکه های رادیو تلویزیونی منتشر میشود، هیچ منع قانونی برای بیان عملکردها و دیدگاههای فعالین اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با قصد نامزدی در انتخابات هم در مساجد و فضاهای عمومی وجود ندارد.

به عبارت دیگر انعکاس عملکردها و بیان دیدگاههای فعالین مدنی به شکل های مختلف همانند نمایندگان، تا قبل از زمان آزادی تبلیغات انتخاباتی نیز مزاحمتی برای تایید صلاحیت آنها ایجاد نمی کند. آنچه که همه نامزدها باید رعایت کنند ارائه برنامه به عنوان نامزد انتخاباتی تا قبل از زمان آزادی تبلیغات است. 

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۰۸۴۵۳۴۱۰:۰۹:۳۷ ۱۳۹۸/۶/۱۷
این چیزها حاشیه است لطفا به بحث شفافیت آرا و رسانه ای شدن هدایای دریافتی بپردازید

پربحث‌های امروز

 1. نماز خواندن مامور یگان ویژه ناجا در ورزشگاه خالی آزادی + عکس  

 2. ادعای کریستین امان‌پور به نقل از ظریف؛ شرط روحانی برای دیدار با ترامپ

 3. بانوان، حضور در ورزشگاه‌ها، باید یا نباید

 4. شورای روابط خارجی آمریکا: ترامپ در بن بست گیر کرده است !

 5. حقوق معوقه کارگران و پاداش های آنچنانی ؛ این تناقض‌ها آزاردهنده است

 6. خانم مهناز افشار؛ از کسی طلبکار نباش

 7. سه‌ گام بلندی که آموزش و پرورش برای تحول باید بردارد

 8. روحانی: حقوق معلمان چهار برابر افزایش یافته است

 9. صدور عجیب‌ترین حکم فوتبالی؛ حساب‌های فدارسیون فوتبال و سازمان لیگ مسدود شد!

 10. شهرداری تهران برای ترافیک مهرماه چه تمهیداتی دارد؟

 11. چیپست Huawei Kirin 990 5G در آزمون هوش مصنوعی رقبا را پشت سر گذاشت

 12. نگاهی به عملکرد شبکه ضدایرانی ایران‌اینترنشنال

 13. پرداخت دیه و آزادی مقصران مرگ عماد ۶ ساله

 14. از طریق شناسایی 114 استارتاپ و همکاری با 70 کسب‌وکار نوپا صورت گرفت/ حمایت از حضور استارتاپ‌ها در تلویزیون توسط توسکا

 15. طلا در ۲ راهی کاهش یا افزایش قیمت

 16. پیامک قطع یارانه دهک‌های بالای درآمدی ارسال شد

 17. دوره و کارگاه‌ های آموزشی فین تک برگزار خواهد شد

 18. ربیعی: رئیس‌جمهور برای سفر به نیویورک تردید داشت/ آمریکا از هر زمان دیگری تنهاتر است

 19. مقامات ایرانی در سازمان ملل ؛ از تصویر ماندگار شهید رجایی و سخنرانی رهبری تا حضور جنجالی احمدی نژاد

 20. مقایسه ایمپلنت دندان و بریج

 21. عکس یادگاری قالیباف با نوه کلاس اولی‌اش  

 22. موگرینی با ظریف در نیویورک دیدار کرد

 23. «میدون» از پنجشنبه روی آنتن می‌رود

 24. زمین ۱۴۸ درصد گران شد

 25. چین ۲ ماهواره جدید به فضا فرستاد

پربحث‌های دیروز

 1. فرانسه هم لباس‌شخصی، خودسوزی، بگیر-ببند و کنترل اینترنت دارد

 2. نقش زنِ سعید ملایی در سناریو سیاسی جودو

 3. اقتصاد ایران در دست کیست؟ دولت یا نهادهای خارج از کنترل دولت؟!

 4. روایت یک نشریه آمریکایی از سلاح‌های ایرانی که آمریکا باید از آن‌ها بترسد

 5. آزادی «غیریواشکی» در شورای شهر شیراز

 6. رازهای «شرمن» از روزهای مذاکره؛ توییت روحانی دست ایران را رو کرد/ ماجرای پرت کردن خودکار چه بود؟

 7. دومین جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده‌/ لشگری‌پور: نعمت‌زاده برایم ویزای اسپانیا و تولد گرفت و آیفون هدیه داد

 8. صندلی فروشی به سبک مافیای کنکور پزشکی + تصاویر

 9. فروش صندلی رشته پزشکی در دانشگاه ؛ شایعه یا افشای حقایق تلخ؟!

 10. تایم: ترامپ به دنبال صحنه سازی برای دیدار با روحانی بود !

 11. زنگنه: نقشی در وضعیت امروز هپکو نداشته‌ام/ اگر دروغ گفتن مالیات داشت؛ دولت درآمد بیشتری داشت!

 12. شلیک همزمان چندین آتش‌بار سنگین روسیه  

 13. دانشجوی قلابی یا صندلی پولی؟  

 14. حمله دوباره "اینستاگرام" به میثم مطیعی

 15. روایت لیلاز از دزدی و فساد تاریخی در اقتصاد ایران/ توضیح درباره پرونده نجفی/ چرا هپکو با دستور روحانی نجات پیدا نمی‌کند؟

 16. سامانه ثبت دارایی مقامات رونمایی شد/ فرصت یک ماه برای مسئولان جهت ثبت اموال

 17. کری: این آمریکا بود که علیه ایران جنگ اقتصادی به راه انداخت

 18. روحانی: وزارت آموزش و پرورش مهم‌ترین دستگاه کشور است

 19. عدم استفاده پزشکان از کارتخوان از ابتدای مهرماه جرم است

 20. اینفوگرافی/ میزان خسارت ایران در جنگ تحمیلی  

 21. اشک‌ها و شادی‌های کلاس اولی‌ها  

 22. درخواست زیاده‌خواهانه عادل الجبیر از اروپا علیه ایران

 23. بیانیه فیفا: به زنان اجازه ورود به ورزشگاه‌ها داده شود

 24. رییس فیفا: ایران برای حضور زنان در ورزشگاه ها اطمینان داده است

 25. واکنش طالبان به اظهارات ترامپ: جنگ ادامه دارد

پربحث‌های هفته

 1. یک عکس؛‌ یک شرح | یقه‌های سفید در پوشش چادر سیاه؟!

 2. فرانسه هم لباس‌شخصی، خودسوزی، بگیر-ببند و کنترل اینترنت دارد

 3. ویدئویی تکان دهنده از حیوان‌آزاری در مازندران  

 4. سلحشوری، دختر آبی و شایعه «برادرزاده ماساژور»! / خطایی که به نفع حریف تمام شد

 5. ورزشگاه برای زنان یا زنان برای ورزشگاه؟!

 6. منع مذاکره مجدد؛ پر بسامدترین تاکید رهبر انقلاب

 7. در باب اپوزیسیون‌نمایی مسئولان!...

 8. آیا مدارک سعودی زمینه حمله به ایران را فراهم می کند؟

 9. وزیر راه: دست‌های ضدانقلاب در بازار مسکن قیمت‌ها را افزایش داد!

 10. نماینده اصلاح‌طلب مجلس: با کمپین شفافیت آراء مخالفم

 11. رهبر انقلاب: مذاکره یعنی نمایش موفقیت آمریکا/ فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی نمی‌ارزد/ نباید کارهای کشور را به نشست و برخاست با دیگران موکول کرد

 12. خوش رقصی فرانسه با شاباش های ایرانی!...

 13. مشروح جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده/ فعالیت غیرقانونی و کسب ۱۸۰۰ میلیارد مال نامشروع/ ماجرای بدهی ۱۰۰ میلیاردی به شستا

 14. رخصت ولی الله سیف برای ورود به گود «زورخانه»

 15. یک شبه "۷۰۰۰۰ پزشک" به آمار پزشکان اضافه شد!

 16. خداحافظی غم‌انگیز با علیرضا فغانی

 17. حمله به آرامکو و مرزهای قدرت آمریکا

 18. دفاعیات نعمت‌زاده: پدرم وزیر بود اما ۵ سال بیکار بودم/ کاملا قانونمند کار کرده‌ام/ اتهام اکتسابی را قبول ندارم

 19. آتلانتیک: هفت پرسشی که باید پیش از هرگونه حمله به ایران، به آن پاسخ داد

 20. مطهری: شفافیت آرا برای همه نمایندگان مناسب نیست چون مورد آزار گروه‌های فشار قرار می‌گیرند

 21. نقش زنِ سعید ملایی در سناریو سیاسی جودو

 22. بهزاد نبوی: نگران نفوذ در رده‌های بالای نظام هستم/ شعار اصلاح طلبی انحصاری نیست/ضرورت جریان سوم را قبول ندارم/ اصلاح طلبان و اصول گرایان خودشان را اصلاح کنند

 23. اقتصاد ایران در دست کیست؟ دولت یا نهادهای خارج از کنترل دولت؟!

 24. زخم هاي کارگران را درمان کنیم تا مگس روی آن ننشیند...

 25. تصویری از کودک جان باخته در ورزشگاه آزادی  

پربحث‌های اخیر

 1. ادعای کریستین امان‌پور به نقل از ظریف؛ شرط روحانی برای دیدار با ترامپ

 2. حقوق معوقه کارگران و پاداش های آنچنانی ؛ این تناقض‌ها آزاردهنده است

 3. روایت لیلاز از دزدی و فساد تاریخی در اقتصاد ایران/ توضیح درباره پرونده نجفی/ چرا هپکو با دستور روحانی نجات پیدا نمی‌کند؟

 4. نگاهی به عملکرد شبکه ضدایرانی ایران‌اینترنشنال

 5. ربیعی: رئیس‌جمهور برای سفر به نیویورک تردید داشت/ آمریکا از هر زمان دیگری تنهاتر است

 6. مقامات ایرانی در سازمان ملل ؛ از تصویر ماندگار شهید رجایی و سخنرانی رهبری تا حضور جنجالی احمدی نژاد

 7. عکس یادگاری قالیباف با نوه کلاس اولی‌اش  

 8. موگرینی با ظریف در نیویورک دیدار کرد

 9. پست صفحه اینستاگرام رهبر انقلاب  

 10. سردار جلالی: دفاع مقدس امروز اقتصادی و سایبری است

 11. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی: لاریجانی در ناکارآمدی مجلس نقش اول داشته و روحانی هم او را همراهی کرد

 12. رئیس‌ جمهور عازم نیویورک شد

 13. روحانی: ایران به دنبال صلح بلندمدت در منطقه است/ تکرار تحریم‌ها به معنای استیصال کامل آمریکایی‌ها است

 14. رایزنی ظریف و لودریان در نیویورک

 15. جدیدترین جزئیات از وضعیت کارگران بازداشتی هپکو؛ ۲۳ نفر آزاد شدند

 16. جزو هشت کشور سازنده «رادار پسیو» هستیم/ طراحی رادارهایی خاص ایران

 17. خاطره‌گویی محسن رضایی از بنی صدر: حمله عراق به ایران را قبول نمی‌کرد

 18. عراقچی: فشار حداکثری آمریکا باعث ایجاد مقاومت حداکثری از سوی ایران شده است

 19. بیانیه ارتش به مناسبت هفته دفاع مقدس

پربحث‌های دیروز

 1. روایت لیلاز از دزدی و فساد تاریخی در اقتصاد ایران/ توضیح درباره پرونده نجفی/ چرا هپکو با دستور روحانی نجات پیدا نمی‌کند؟

 2. سامانه ثبت دارایی مقامات رونمایی شد/ فرصت یک ماه برای مسئولان جهت ثبت اموال

 3. قالیباف: اداره کشور خون تازه می‌خواهد  

 4. خاطره‌گویی محسن رضایی از بنی صدر: حمله عراق به ایران را قبول نمی‌کرد

 5. عراقچی: فشار حداکثری آمریکا باعث ایجاد مقاومت حداکثری از سوی ایران شده است

 6. بیانیه ارتش به مناسبت هفته دفاع مقدس

 7. محدودیت‌های هیات همراه رئیس جمهور در سفر به نیویورک

 8. توئیت ظریف به مناسبت سالروز آغاز جنگ تحمیلی  

 9. یک مقام سپاه: تهدیدات دشمن در حد توئیت است

 10. بازدید برخی نمایندگان از تاسیسات گداخت هسته‌ای تهران

 11. آنچه در رژه امروز تهران گذشت: از خروج اس ۲۰۰ و اس ۳۰۰ تا ورود «طوفان» + تصاویر

 12. مردم می‌پرسند چرا مسئولی که راه را برای سلطان سکه باز کرد محاکمه نمی‌شود؟/ روزی که جماران‌نشینی شروع شد باید حسّاس می‌شدیم

 13. اطلاعیه دبیرخانه خبرگان به اعضای این مجلس

 14. درخواست ترامپ از مکرون در «بیاریتز» چه بود؟

 15. سامانه باور ۳۷۳ در رژه امروز به‌نمایش درآمد

 16. نگاهی به یک حمله تروریستی در ایران/ در رژه ۹۷ اهواز چه گذشت؟

 17. رژه شناورهای سطحی و زیرسطحی ارتش و سپاه در خلیج‌فارس

 18. لاریجانی: نیروهای مسلح ما قدرتمندتر از گذشته امنیت ایران و منطقه را برقرار کرده‌اند

 19. حمله به آرامکو و بحران امنیت رژیم صهیونیستی

 20. روحانی: اهل تعظیم و ذلت نیستیم/ حاضریم از خطاهای همسایگان بگذریم

 21. خانزادی: در صورت تهاجم کوبنده‌ترین عکس‌العمل را نشان خواهیم داد

 22. نقوی‌حسینی: تحریم بانک مرکزی تحریم دوباره‌ای است

 23. آغاز مراسم رژه نیروهای مسلح با حضور رئیس‌جمهور

 24. ظریف: یمنی‌ها پالایشگاه سعودی را زدند اما یک غیرنظامی را هم به قتل نرساندند

پربحث‌های هفته

 1. سلحشوری، دختر آبی و شایعه «برادرزاده ماساژور»! / خطایی که به نفع حریف تمام شد

 2. منع مذاکره مجدد؛ پر بسامدترین تاکید رهبر انقلاب

 3. در باب اپوزیسیون‌نمایی مسئولان!...

 4. نماینده اصلاح‌طلب مجلس: با کمپین شفافیت آراء مخالفم

 5. رهبر انقلاب: مذاکره یعنی نمایش موفقیت آمریکا/ فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی نمی‌ارزد/ نباید کارهای کشور را به نشست و برخاست با دیگران موکول کرد

 6. خوش رقصی فرانسه با شاباش های ایرانی!...

 7. رخصت ولی الله سیف برای ورود به گود «زورخانه»

 8. مطهری: شفافیت آرا برای همه نمایندگان مناسب نیست چون مورد آزار گروه‌های فشار قرار می‌گیرند

 9. بهزاد نبوی: نگران نفوذ در رده‌های بالای نظام هستم/ شعار اصلاح طلبی انحصاری نیست/ضرورت جریان سوم را قبول ندارم/ اصلاح طلبان و اصول گرایان خودشان را اصلاح کنند

 10. زخم هاي کارگران را درمان کنیم تا مگس روی آن ننشیند...

 11. ماجرای دستگیری برادرزاده سلحشوری چیست؟

 12. چرا باور نمی‌کنیم دختر وزیر ۵ سال بیکار بوده است؟

 13. آیا روحانی هم به دیدار با ترامپ نیاز دارد؟!

 14. روایت ابطحی از تابلوی ورودی شهر احمدی‌نژاد/ طرح دوباره شفافیت آرا در مجلس/ جوانی که برای شبنم نعمت‌زاده وثیقه گذاشته کیست؟

 15. راهروهای سازمان ملل و ظریف‌کاری‌ هیئت ایرانی/ سفر روحانی به آمریکا با دستانی پُر

 16. نقوی حسینی: مسئولانی که خانواده آنها خارج از کشور هستند باید عزل شوند

 17. پاسخ مدیر شبکه سه به شایعه ریاستش بر صداوسیما

 18. ایران به آمریکا پیام ارسال کرد: حملات آرامکو کار تهران نبوده/ اگر اقدامی علیه‌مان صورت گیرد با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد

 19. توضیح درباره حجاب شبنم نعمت‌زاده/ دوقطبی‌ خوب و بد از نگاه عباس عبدی/ روایتی از صحبت‌های رئیسی و روحانی درباره مبارزه فساد

 20. ادعای کریستین امان‌پور به نقل از ظریف؛ شرط روحانی برای دیدار با ترامپ

 21. نگاهی به شمشیر رعدآسای ایران در خلیج فارس + فیلم و عکس

 22. ظریف: سفر به نیویورک قطعی نشده/ فعلاً ویزا نداریم

 23. نظرات برگزیده مخاطبین الف: وقتی با برجام و بی برجام تحریم هستیم همان بهتر که بمب اتم بسازیم/ چرا موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها حل نمی‌شود؟/ عدم شفافیت مانند خیانت در امانت است

 24. چرا نمایندگان به طرح دوفوریتی شفافیت آرای نمایندگان مجلس رای ندادند  

 25. حقوق معوقه کارگران و پاداش های آنچنانی ؛ این تناقض‌ها آزاردهنده است

آخرین عناوین