رهبر انقلاب چگونه بر FATF نظارت کردند؟

گروه سیاسی الف،   3980611190

علی بهادری‌جهرمی حقوقدان و مدرس دانشگاه در برنامه بدون توقف نحوه نظارت رهبر انقلاب بر FATF و پالرمو را تشریح کرد.

رهبر انقلاب چگونه بر FATF نظارت کردند؟