قبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شد

گروه عکس الف،   3980609205

همزمان با فرارسیدن ماه محرم الحرام و ایام عزاداری امام حسین (ع) آیین تعویض پرچم فراز بارگاه حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) بنا به سنت هرساله و به نشانه آغاز ماه محرم انجام شد.

قبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شد
قبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شدقبله تهران معطر به نسیم پرچم حسینی شد

عناوین مرتبط

آخرین عناوین