مرگ آبزیان هامون

گروه عکس الف،   3980609109

علی‌رغم بارندگی‌های بسیار در ابتدای امسال که منجر به آبگیری و احیای مجدد تالاب بین‌المللی هامون در استان سیستان و بلوچستان شد، اما متأسفانه برداشت بی‌رویه آب و عدم مدیریت سیلاب از ابتدای مرداد ۱۳۹۸ باعث فاجعه زیست محیطی، خشکی و مرگ و میر میلیون‌ها ماهی و تلف شدن موجودات آبزی هامون شد./ باشگاه خبرنگاران

مرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامونمرگ آبزیان هامون

آخرین عناوین