کارشناس فرانسوی : ترامپ در مقابل ایران کوتاه آمده است

گروه ویدئو الف،   3980609069

«تیری کویل» استاد دانشگاه و محقق فرانسوی در حوزه ایران در شبکه الجزیره گفت: استراتژی فشار حداکثری ترامپ در مقابل ایران بی نتیجه بوده و او در مقابل ایران کوتاه آمده است.

ابر آروان

آخرین عناوین