کوره‌های آجر پزی

گروه عکس الف،   3980607105

در جایی نزدیکی مرکز گلستان، در کنار زمین حاصل خیز و در جوار تپه های رسی یکی از بزرگترین مراکز تولید آجرهای سنتی گلستان فعال است. نومل جایی که در گذشته محل داد و ستد و فعالیت کوره های آجر پزی بوده سالیان نه چندان طولانی است که پناهگاه مهاجران شده که از جنوب ایران یا کشورهای دیگر گلستان را برای فرار از مشکلات محل زندگی خود انتخاب کرده اند./مهر

کوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزیکوره‌های آجر پزی

پربحث‌های اخیر

پربحث‌های دیروز

ابر آروان

آخرین عناوین