تحویل سامانه اس ۴۰۰ به ترکیه

گروه ویدئو الف،   3980607083

هواپیمایی حامل سامانه اس ۴۰۰ روسیه امروز در ترکیه به زمین نشست.

آخرین عناوین