ربات‌های فضایی در کره زمین فعال می‌شوند

گروه فناوری الف،   3980607003

خبرگزاری چین اعلام کرده ربات‌هایی که در کنفرانس جهانی ربات 2019 رونمایی شده‌اند، بیش ازآنکه در فضا قابلیت داشته‌ باشند، می‌توانند کاربردهای گسترده‌تری در زمین داشته باشند.

به گزارش فارس، خبرگزاری چین اعلام کرده ربات‌هایی که در کنفرانس جهانی ربات 2019 رونمایی شده‌اند، بیش از آنکه در فضا قابلیت داشته‌ باشند، می‌توانند کاربردهای گسترده‌تری در زمین داشته باشند. 

این روبات ها که در کنفرانس جهانی ربات 2019 به نمایش درآمدند، یک چیز مشترک دارند: آنها از فناوری فضایی چین بهره مند شده‌اند.

در سال های اخیر ، چین به پیشرفت هایی در فناوری فضایی دست یافته و تلاش های خود را برای توسعه فن آوری های مهم روباتیک افزایش داده است.