آتش سوزی گسترده در جنگل‌های آمازون

گروه عکس الف،   3980603119

آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون در فصل‌های خشک سال اتفاقی طبیعی تلقی می‌شود، اما حامیان محیط زیست کشاورزان برزیلی را عامل افزایش آتش‌سوزی‌ها می‌دانند. آنان می‌گویند که کشاورزان درختان را می‌سوزانند تا زمین را تبدیل به مرتع کنند. افزایش دما به بیش از سطح میانگین و هوای خشک سبب تسریع آتش سوزی در جنگل‌های آمازون شده است.

آتش سوزی گسترده در جنگل‌های آمازونآتش سوزی گسترده در جنگل‌های آمازونآتش سوزی گسترده در جنگل‌های آمازونآتش سوزی گسترده در جنگل‌های آمازونآتش سوزی گسترده در جنگل‌های آمازونآتش سوزی گسترده در جنگل‌های آمازونآتش سوزی گسترده در جنگل‌های آمازونآتش سوزی گسترده در جنگل‌های آمازونآتش سوزی گسترده در جنگل‌های آمازون
ابر آروان

آخرین عناوین