آغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

گروه عکس الف،   3980603107

چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان روز شنبه در پارک ملت این شهر آغاز به کار کرد. در این جشنواره ۳۸ نمایش در ۶ بخش آیینی سنتی، بین الملل (داخلی و خارجی)، مسابقه ایران، برگزیده جشنواره، دگرگونه‌ها و کودک و نوجوان به مدت ۴ روز در ۸ نقطه شهرستان مریوان و دو نقطه از شهرهای سروآباد و سنندج اجرا خواهد شد./مهر

آغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانآغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانآغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانآغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانآغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانآغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانآغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانآغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانآغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانآغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانآغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانآغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانآغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانآغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانآغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانآغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانآغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانآغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانآغاز به کار چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

عناوین مرتبط

آخرین عناوین