شورای رقابت چگونه از دایره قیمت‌گذاری خودرو خارج شد؟

گروه ویدئو الف،   3980603052

ولی ملکی عضو شورای رقابت درباره علت خارج شدن این شورا از دایره قیمت گذاری خودرو می‌گوید.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین