جدول/ قیمت خودروهای داخلی در بازار

گروه اقتصادی الف،   3980603039

روزنامه اقتصاد تازه ترین قیمت خودروهای ساخته شده توسط سایپا و ایران خودرو را منتشر کرد. قیمت این خودروها در دوهفته اخیر با اندکی کاهش روبروست.